Kim jesteśmy

Prowizja24.pl

Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-101 Tarnów) przy ul. Czerwonej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł

Dane jakie o Tobie zbieramy poprzez Ciasteczka oraz Formularze kontaktowe

Dane kontaktowe

Kiedy piszesz do nas poprzez formularz kontaktowy przesyłasz nam swoje dane, które w nim wpisałeś/aś

Przetwarzamy te dane aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 🙂

Dane Analityczne

Zbieramy też dane dotyczące Twojego ruchu i sposobu korzystania z naszej strony internetowej. 

Te dane są zanimizowane dlatego są bezpieczne. 

Podmiotem zbierającym te dane jest Google Analytics

Z kim dzielimy się danymi

Podmiotem zbierającym dane analityczne jest Google Analytics

Jak długo przechowujemy twoje dane

Twoje dane osobowe są przechowywane przez nas tak długo jak jest to niezbędne dla świadczenia dla Ciebie usług związanych z Twoimi zapytaniami.

Jakie masz prawa do swoich danych

Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i żądania ich zapomnienia.

Zgodnie z aktualnymi przepisami GIODO 

Jak chronimy twoje dane?

Twoje dane osobowe są chronione za pomocą aktualnych zabezpieczeń systemów informatycznych z których korzystamy.

Skontaktuj sę z nami.

Prowizja24.pl

tel. 888 963 721   biuro@prowizja24.pl Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-101 Tarnów) przy ul. Czerwonej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł